Nyheter

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coronaviruset börjar sätta sina spår på svensk ekonomi och man kan räkna med en tillfällig negativ chock på Sveriges industriproduktion. Skulle viruset spridas till fler exportmarknader än enbart Kina kan den industriella nedgången bli djupare och mer långvarig. En...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Schweiz förbundsråd har med direkt verkan förbjudit tillställningar med 1.000 personer eller fler på grund av corona-läget. Förbudet gäller åtminstone till och med den 15 mars och påverkar planerade karnevaler. Det rapporterar flera internationella medier. "Vi har nu...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amerikanska kafékedjan Starbucks har under den pågående coronavirusepidemin i Kina stängt ett antal kaféer. Bolagets vd Kevin Johnson uppger i en bloggpost riktad främst till Starbucks anställda att man nu håller 85 procent av sina kinesiska kaféer öppna. "Med ett...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Balders bokslut på torsdagen var ut ett resultatperspektiv långt över Nordeas och marknadens genomsnittliga estimat med starka vinster, men med tanke på att Balders intjäningsförmåga är i linje med Nordeas förväntningar är bankens prognosrevideringar...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amerikanska kafékedjan Starbucks har under den pågående coronavirusepidemin i Kina stängt ett antal kaféer. Bolagets vd Kevin Johnson uppger i en bloggpost riktad främst till Starbucks anställda att man nu håller 85 procent av sina kinesiska kaféer öppna. "Med ett...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges BNP steg 0,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 0,8 procent. Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det fjärde kvartalet. Enligt Infronts prognosenkät väntades Sveriges BNP ha...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det NGM-listade medicinteknikbolaget Chordate Medical redovisar ett nettoresultat om -6,1 miljoner kronor (-6,9) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoomsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (0,2), medan de totala intäkterna uppgick till 2,1 miljoner kronor (0,6)....
STOCKHOLM (Direkt) Antalet arbetslösa i Tyskland sjönk med 10.000 personer i februari jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades en uppgång med 4.500 personer. Den säsongsjusterade arbetslöshetsnivån var oförändrad på 5,0 procent i februari, jämfört med oreviderade 5,0...
(Rättar i första stycket: siffror nu för 4 kv, tidigare telegram var med helårssiffror) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aerowash, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett rörelseresultat på -3,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-2,3). Nettoomsättningen uppgick till 1,2 miljoner...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nordliga japanska ön Hokkaido, med miljontals invånare, utlyser ett nödläge till följd av coronaviruset. Samtliga invånare uppmanas att stanna inomhus under helgen. Det rapporterar tv-kanalen NHK, enligt Bloomberg News. På ön har tolv nya fall bekräftats under...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Thailands centralbank har tillsammans med landets finansdepartement beslutet att lätta på vissa valutaregleringar för att lätta på trycket mot baht. Det rapporterar Bloomberg News. Baht handlades till nivå under 30 mot dollar vid årsskiftet och har försvagats upp mot...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,6 procent i december jämfört med motsvarande månad 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik. I näringslivet var löneökningarna 2,5 procent och i offentlig sektor ökade lönerna...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. I AKI ingår lön för både arbetad och ej...
(Tillägg: från stycke fyra) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges BNP steg 0,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 0,8 procent. Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det fjärde kvartalet. Enligt Infronts prognosenkät...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Tikspac, verksamt inom miljövänliga skräp- och hundpåsar, ökade sin nettoomsättning till 10,4 miljoner kronor (8,6) under det fjärde kvartalet 2019. Resultat före skatt låg på 1,9 miljoner kronor (1,7) och nettoresultatet var 1,3 miljoner (1,4). I...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska Freetrailer, som driver en plattform för uthyrning av släpvagnar och som är listat på Spotlight i Köpenhamn, sänker sina prognoser för helåret 2019/2020 (juli 2019-juni 2020). Det framgår av rapporten för det andra kvartalet, oktober-december, i det brutna...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges BNP steg 0,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 0,8 procent. Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det fjärde kvartalet. Enligt Infronts prognosenkät väntades Sveriges BNP ha...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Drönarbolaget Fastout, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett nettoresultat på 0,1 miljoner kronor (-0,8) för det fjärde kvartalet 2019. Bolagets nettoomsättning minskade till 1,4 miljoner kronor (1,6), medan de totala intäkterna uppgick till 1,7 miljoner...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Klaria Pharma redovisar ett rörelseresultat ett rörelseresultat på -4,2 miljoner kronor (-8,1) i det fjärde kvartalet 2019. Omsättningen låg på 0,2 miljoner kronor (0). Nettoresultatet var -5,3 miljoner kronor (-8,1) motsvarande -0:17 kronor per aktie...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Korta amerikanska statspappersräntor sjönk brant på torsdagskvällen drivet av stigande förväntningar om att Federal Reserve kommer att sänka styrräntan snabbt för att motverka negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19-viruset. Men enligt Fechefen i Chicago, Charles...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-listade Samtrygg, som bedriver en plattform för uthyrning av bostäder, redovisar ett nettoresultat om -0,8 miljoner kronor (0,1) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoomsättningen steg till 39,4 miljoner kronor (33,3). "Under det fjärde kvartalet har...
STOCKHOLM (Direkt) Bostadsköpkraften, som Swedbank Boindex mäter, låg stilla under det fjärde kvartalet. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande. Boindex för riket som helhet låg kvar på 117 under det fjärde kvartalet. Hushållen lägger i genomsnitt fortsatt 26 procent av sin disponibla inkomst på...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-bolaget Mediacle ökade under fjolårets fjärde kvartal sina intäkter till 8,3 miljoner kronor (1,1). Det framgår av bolagets bokslutskommuniké. På rörelseresultatnivå vände bolaget till vinst på 0,9 miljoner kronor (-0,7) medan nettoresultatet blev -0,4 miljoner...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Clinical Laserthermia Systems (CLS) redovisar ett rörelseresultat på -12,9 miljoner kronor (-9,5) för det fjärde kvartalet 2019. Omsättningen låg på 0,1 miljoner kronor (0,4). "Årets nettoomsättning påverkas av att CLS i slutet av 2019 erhöll en större order som kommer...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Energiföretaget Azelio redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -53,3 miljoner kronor (-26,5). De totala intäkterna steg till 40,3 miljoner kronor (26,0), varav den allra största delen utgjorde så kallat aktiverat arbete för egen räkning....
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den kinesiska sociala medie-appen Tiktoks snabbat tillväxt oroar Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg. I en podcast-intervju med amerikanska NBC uttryckte hon sina farhågor kring appen. "De är enorma, de växer väldigt snabbt och har tagit sig till högre siffror på...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IAG, som bland annat äger British Airways, finner det i nuläget omöjligt att förutspå årets resultat på grund av den pågående coronavirusepidemin. Det skriver bolaget i sin bokslutskommuniké. Bolaget skriver att det kommer att minska kapaciteten i år med 1-2 procent,...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightbolaget IA Industriarmatur, med produkter och tjänster inom distribution, lagring och produktion av energiflöden, minskade sin omsättning i fjärde kvartalet 2019 till 9,5 miljoner kronor (15,4). Rörelseresultat på ebitda-nivå låg på 1,7 miljoner kronor (4,9)...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cybersäkerhetsföretaget Advenica redovisar ett resultat efter skatt på -5,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-15,5). Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-16,1). Kvartalets omsättning ökade till 27,7 miljoner kronor (12,4). "När 2019 nu summeras...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det NGM-listade medicintekniska bolaget Life Assays redovisar ett nettoresultat om -5,4 miljoner kronor (-24,9) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoomsättningen minskade till 1,2 miljoner kronor (1,6). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -0,7 miljoner...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precisionsmedicinbolaget 2curex redovisar ett rörelseresultat på -2,0 miljoner kronor (-1,7) för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget saknade omsättning i linje motsvarande period föregående år. Nettoresultatet låg på -2,1 miljoner kronor (-0,5) motsvarande -0:17 kronor...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aerowash, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett rörelseresultat på -9,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-8,8). Nettoomsättningen uppgick till 10,9 miljoner kronor (14,5). "Till följd av ett antal förseningar i leverantörsledet så intäkts- och...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Plejd, som utvecklar och säljer produkter inom belysning och hemautomation, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 1,0 miljoner kronor (-3,4). Rörelseresultatet på ebitda-nivå uppgick till 4,4 miljoner kronor (-1,2)....
(Tillägg: från femte stycket) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska flygbolaget Finnair vinstvarnar för med hänvisning till coronavirusutbrottet som utvecklas snabbt och som får större påverkan på den globala flygmarknaden än tidigare förväntat. Det framgår av ett pressmeddelande. "På grund...
STOCKHOLM (Direkt) Frankrikes BNP sjönk 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare steg BNP med 0,9 procent. Det visar den definitiva beräkningen från den franska statistikbyrån Insée, rapporterar Bloomberg News. Enligt den...
STOCKHOLM (Direkt) DNB Markets höjer riktkursen för Ericsson till 105 kronor från 100 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. DNB skriver att Ericssons verksamhet verka vara mer motståndskraftigt mot effekterna från Corona än vad som är fallet i snitt....
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det First North-listade Nicoccino, som tillverkar nikotinprodukter, redovisar ett nettoresultat på -1,1 miljoner kronor (-1,1) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick oförändrat till 0 kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,6...
STOCKHOLM (Direkt) Franska konsumentpriser var oförändrade i februari, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg priserna 1,4 procent. Det visar preliminär statistik från Insee. Enligt Bloomberg News enkät låg förväntningarna på 0,0 respektive +1,5 procent. I januari sjönk...
(Förtydligar rubrik) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IAG, som bland annat äger British Airways, finner det i nuläget omöjligt att förutspå årets resultat på grund av den pågående coronavirusepidemin. Det skriver bolaget i sin bokslutskommuniké. Bolaget skriver att det kommer att minska kapaciteten i...
(Rättar: till fjärde kvartalet första stycket) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Välfärdsteknikbolaget Camanio Care redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 om -0,8 miljoner kronor (-4,4). Intäkterna uppgick till 0,5 miljoner kronor (7,3). Likvida medel i bolaget uppgick per 31...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IAG, som bland annat äger British Airways, finner det i nuläget omöjligt att förutspå årets resultat på grund av den pågående coronavirusepidemin. Det skriver bolaget i sin bokslutskommuniké. Bolaget skriver att det kommer att minska kapaciteten i år med 1-2 procent,...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska flygbolaget Finnair vinstvarnar för med hänvisning till coronavirusutbrottet som utvecklas snabbt och som får större påverkan på den globala flygmarknaden än tidigare förväntat. Det framgår av ett pressmeddelande. "På grund av lägre efterfrågan på...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Välfärdsteknikbolaget Camanio Care redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 om -0,8 miljoner kronor (-4,4). Intäkterna uppgick till 0,5 miljoner kronor (7,3). Likvida medel i bolaget uppgick per 31 december till 75.000 krononor (985.000). Under...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utvecklaren av biosimilarer, Xbrane Biopharma, redovisar ett ebitda-resultat på -37,1 miljoner kronor (-30,3) i det fjärde kvartalet 2019. Bolaget saknade omsättning under kvartalet jämfört med en omsättning på 4,9 miljoner kronor under motsvarande kvartal för ett år...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska flygbolaget Finnair vinstvarnar för med hänvisning till coronavirusutbrottet som utvecklas snabbt och som får större påverkan på den globala flygmarknaden än tidigare förväntat. Det framgår av ett pressmeddelande. "På grund av lägre efterfrågan på...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Direktförsäljningsbolaget Zinzino som är listat på First North, redovisar ett ebitda-resultat på 6,3 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (-3,6). Rörelsemarginalen före avskrivningar blev 2,7 procent. "Det fjärde kvartalet 2019 var betydligt starkare resultatmässigt...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems, verksamt inom återvinning av däck, rapporterar ett resultat efter skatt om -13,1 miljoner kronor (-10,8) för det fjärde kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,3). "Under kvartalet har...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Anoto, som tillverkar digitala läspennor, räknar med att de flesta av bolagets befintliga affärsverksamheter kommer att vara lönsamma under 2020, vid sidan av utbildningslösningen Kait. Det skriver bolagets avgående vd Joonhee Won i bokslutsrapporten. "Kait kräver...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enzymaticas styrelseordförande Bengt Baron har den 26-27 februari köpt totalt nästan 151.000 aktier i Enzymatica för totalt drygt 0,8 miljoner kronor. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister. Efter köpet äger han cirka 765.000 aktier,...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den polska Folkhälsomyndigheten har återkallat MTG:s tillstånd att ha publik på plats vid e-sport-eventet IEM Katowice som inleds på fredagen. Det framgår av ett pressmeddelande. Beslutet offentliggjordes på torsdagen med anledning av coronaviruset. Turneringen pågår...
(Tillägg: från femte stycket) STOCKHOLM (Direkt) Whiskybolaget Mackmyra, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -3,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-2,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:15 kronor (-0:20). Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-0,2)....
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det tyska kemibolaget BASF bedömer att coronaviruset kommer att ha en betydande global effekt, särskilt i det första och andra kvartalet. Det framgår av bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2019. "Lägre efterfrågan och produktionsstopp i många branscher är redan...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lojalitetsbolaget Awardit, vars aktie handlas på First North, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 6,1 miljoner kronor (11,8). Nettoomsättningen steg till 105 miljoner kronor (93) medan rörelseresultatet däremot minskade till 10,1 miljoner...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Atlas Copco förvärvar amerikanska Dekker Vacuum Technologies, en leverantör av vakuumutrustning och servicelösningar för industriapplikatoner. Det framgår av ett pressmeddelande. Dekker Vacuum Technologies har sitt säte i Michigan City, Indiana, och har cirka 70...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Vicore Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -27,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-13,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:60 kronor (-0:42). Bolaget saknade omsättning för kvartalet. Under motsvarande period föregående år...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) H&D Wireless ökade under det fjärde kvartalet 2019 sin externa nettoomsättning till 8,0 miljoner kronor (1,1). Rörelseresultatet försvagades dock till -9,9 miljoner kronor (-7,0), enligt bolagets bokslutskommuniké. Nettoresultatet blev -10,3 miljoner kronor (-7,0)....
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rymdteknikbolaget Gomspace redovisar en kraftig ökning av orderingången i det fjärde kvartalet 2019, jämfört med samma kvartal ett år tidigare. Rörelseresultatet var fortsatt negativt, men mindre så än tidigare. "I det fjärde kvartalet 2019 började vi visa framsteg...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mätteknikföretaget Hexagon förvärvar brittiska Romax Technology, leverantör av mjukvara inom datorstödd konstruktion (Computed Aided Engineering, CAE) för design och simulering av elektromekaniska drivsystem. Det framgår av ett pressmeddelande. "En av vår tids största...
STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets sänker sin rekommendation för Balder till behåll från köp. Det framgår av Bloomberg. Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Scout Gaming, som levererar olika lösningar till bettingbolag och media, redovisar intäkter om 10,0 miljoner kronor (4,6) för det fjärde kvartalet. Ebitda-resultatet förbättrades till -8,1 miljoner kronor (-15,8) samtidigt som nettoresultatet för...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Turkiska börser öppnar med en nedgång på över 10 procent på fredagen och liran har tappat 0,7 procent mot dollarn. Rörelserna kommer efter att spänningen mellan Turkiet och Ryssland ökat efter ett luftangrepp som dödade 33 turkiska soldater. Det rapporterar...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar ett resultat efter skatt på -25,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-117). Rörelseresultatet uppgick till -14,4 miljoner kronor (-122). På ebitda-nivå uppgick resultatet till -6 miljoner kronor (-39)....
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fintechbolaget Quickbits koncernchef Jörgen Eriksson lämnar bolaget på egen begäran. Serod Nasrat kvarstår som vd. Det framgår av ett pressmeddelande där Quickbit samtidigt uppger att bolaget tillsätter fyra nya funktioner i bolagsledningen. "Under de senaste kvartalen...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Trianon ökade under det fjärde kvartalet sitt förvaltningsresultat till 45,3 miljoner kronor (29,5). Driftsöverskottet steg till 75,3 miljoner kronor (54,4), framgår det av bokslutskommunikén. Hyresintäkterna steg till 121 miljoner kronor under...