Bolagsfakta är neutral fakta om svenska börsbolag

Senast inkomna årsredovisningar

Karnov Group 2019-08-21 14:22
Gaming Innovation Group 2019-08-21 13:59
Ascelia Pharma AB 2019-08-21 13:51

Händer idag

Magnolia Bostad AB: Börs övrigt rapportpresentation
Storytel AB (publ): Rapporter meddelar streamingintäkter och abonnenter för 2 kv (ej fullständig rapport)
Catena AB: Börs övrigt rapportpresentation
LIDDS AB: Börs övrigt anmälningstid i företrädesemission avslutas
SAS AB: Börs övrigt trafiksiffror för juni