POLITIK: "SUBSTANSEN" AVGÖR EU-AVGIFT - ADAKTUSSON (KD)

STOCKHOLM (Direkt) Debatten om EU:s framtid är mer angelägen och omfattande än på länge och det är viktigt att "substansen" avgör hur mycket Sveriges EU-avgift ökar i den kommande långtidsbudgeten.

Det sade Lars Adaktusson, Kristdemokraternas Europaparlamentariker, vid en tillställning anordnad av EU-kommissionens svenska representation på måndagen.

EU-kommissionens förslag om en 40-procentig ökning av Sveriges avgift tycker han ska ses som ett utgångsbud.

"En ökning med 40 procent är inte aktuellt för svensk del… Substansen ska avgöra hur stor höjning Sverige får", sade han.

Kristdemokraterna ser, liksom många andra partier, utrymme att omprioritera från EU:s jordbruksstöd och regionalstöd. Enligt Lars Adaktusson finns det ett antal goda intentioner från kommissionens sida, men "mer måste göras".

Han konstaterade att många ser mer centralisering, bland annat med en större budget, som svar på de problem som EU står inför.

"Federalisterna vädrar morgonluft", enligt Lars Adaktusson, som framhöll att vissa bara tycker man är Europavän om man inge säger nej till en svällande EU-budget.

Han noterade att federalisterna ställs mot EU-fientliga krafter, med extremister till både höger och vänster.

Kristdemokraterna befinner sig i mitten, enligt Lars Adaktusson, som betonade att Europa består av fria och självständiga stater, men som är förenade i sitt samarbete i EU. Besluten bör fattas så nära medborgarna som möjligt enligt subsidiaritetsprincipen, som dock inte ska förväxlas med decentralisering.

"EU bör ägna sig åt de stora gränsöverskridande frågorna och göra mindre där nationella regeringar är bäst skickade", sade han. Han är negativ till EU:s sociala pelare och anser att sociala frågor ska fattas närmare medborgarna, inte centralt av EU.

Högsta prioritet är mänskliga fri- och rättigheter, medan gemensam asyl- och migrationspolitik är en annan viktig fråga för Kristdemokraterna som anser att humanitet ska vara vägledande.

Lars Adaktusson anser att sanktioner i form av sänkta bidrag ska kunna användas mot länder som bryter mot EU:s grundläggande värderingar. Här tycker han att kommissionen hittills varit "för flat".

Han hoppas på en lösning på frågan om migrationen, och pekar på "viss optimism" inför EU-toppmötet i juni.

"Det finns ingen annan lösning än att EU samarbetar", sade han.

Kristdemokraterna anser också att det behövs ökat samarbete mot terrorism och extremism.

Partiet, som liksom övriga allianspartier vill att Sverige går med i Nato, säger nej till det förslag om en EU-armé, som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har föreslagit.

Lars Adaktusson är "i grunden positiv" till EU:s bankunion, men vill i dagsläget inte säga om han anser att Sverige bör gå med.

"Idén är i grunden bra och det finns anledning att erkänna att det varit en positiv utveckling. Jag är öppen för att diskutera ett svenskt medlemskap", sade han och tillade att han vill se resultatet av den utredning som pågår innan han bestämmer sig.

Efter sitt anförande sade Lars Adaktusson till Nyhetsbyrån Direkt att en ny svensk folkomröstning om ett svenskt medlemskap i euron inte är aktuell i närtid. Han framhöll samtidigt att mycket har hänt sedan folkomröstningen 2003. Frågan om svenskt medlemskap ser han som negativt laddad och vill även att det positiva som hänt, som att reglerna i EMU stramats upp, lyfts fram.

Han noterade att flera delar i debatten kring euroområdets utveckling framöver är osäkra just nu och att det finns en risk för att Sverige som icke-euroland hamnar vid sidan av och förlorar i inflytande.

"Vi behöver lyfta in i den svenska debatten att skillnaderna är stora från tidigare… Debatten måste föras mer intensivt", sade Lars Adaktusson till Nyhetsbyrån Direkt.