XR17 validerad: "Ett tredje intäktsben för Oasmia"

Oasmia Pharmaceuticals har genomfört och klarat alla myndighetskrav för att få sin drug delivery-plattform bekräftad. Och läkemedelsbolagen kan rada upp sig för inlicensiering.

"Upp till 70 procent av läkemedelsbolagen har problem med att producera vattenlösliga formuleringar. Det problemet löser XR17." säger Oasmias arbetande styrelseordförande, och grundare, Julian Aleksov.

image

Oasmia Pharmaceuticals patenterade drug delivery-system, XR17, är grunden till alla produkter och läkemedel bolaget hittills har producerat. Men plattformen har aldrig testats på något annat utanför cancerbehandling på grund av att man saknat validering för att den klarar andra former av terapiområden. Med de nyligen redovisade positiva resultaten av en klinisk studie på plattformen, utförd på friska individer, öppnar upp för en mängd andra användningsområden än enbart humanonkologin.

"Vår verksamhet har stått på två ben; humanonkologi och veterinärmedicin. Nu med XR17 validerad som säker för fler områden får vi ett tredje.", säger styrelseordföranden om resultaten.

XR17 ger nu Oasmia en bas för att gå in i flera terapiområden, söka partnerskap och licensera ut plattformen till andra företag utanför cancersegmenten för att de ska kunna förbättra sina redan befintliga läkemedel. Ingen annan aktör har, enligt Julian Aleksov, kunnat skapa ett drug delivery-system med XR17:s effektivitet och breda verksamhetsområde.

Fördel för patient och producent

Olösliga formuleringar är ett stort problem för läkemedelsbolagen i dag. De hittar sammansättningar av ämnen som kan hjälpa att behandla mot till exempel cancer, men om formuleringen inte är vattenlöslig behöver de hitta andra sätt att få den att upptas av kroppen. Man tillsätter oljor, lösningsmedel eller alkohol, enligt Julian Aleksov, och dessa får bieffekter får patienten. Beroende på medicinens behandlingsområde kan bieffekterna bli mycket starka. Inom onkologin behöver patienten förmedicineras för att inte riskera allergisk chock eller ineffektiv upptagning av läkemedlet.

"Föregångaren till Paclical®, alltså originalprodukten Taxol®, krävde 88 delar lösningsmedel för en (1) del cellgift. Med XR17 behövs 1,3 delar tillsättning för en (1) del cellgift. Det blir en stor skillnad för patienten såväl som producenten som har större marginaler att arbeta med.", säger Julian Aleksov.

Även patentsituationen kan gynna bolagens affärsverksamhet, menar styrelseordföranden. När patentet på ett bolags nuvarande läkemedel har gått ut kan de med XR17 göra en bättre formulering, en vattenlöslig, för att snabbt få ett nytt patent. Patenten får på så sätt en längre livslängd.

"Bland det svåraste som finns"

Som grundare av bolaget har Julian Aleksov på parkettplats följt Oasmias långa väg från idéstadium till dagens kommersiella aktör, utspelat över bolagets 16 åriga levnadslängd. I fjol gick han över från vd-posten till att bli arbetande styrelseordförande, och tempot har fortsatt varit högt.

"Ända sedan start har det varit en tuff resa och en jätteutmaning att utveckla Oasmia till det vi är i dag. Myndighetskraven är rigorösa på området, men vi gör ju också bland det svåraste som finns. Utmaningarna och ansvaret är väldigt stort, men det är också potentialen."

Bolagets bästa momentum, menar han, är att man nu är ett kommersiellt bolag från ett tidigare utvecklingsstadium. Men utmaningarna är inte över.

"De kommande 12 till 18 månaderna kommer att vara vitala för bolagets positiva utveckling.", avslutar Julian Aleksov.

Oasmia handlas för 12:35 kronor efter Stockholmsbörsens stängning på onsdagen. Aktien har stigit med 45 procent den senaste månaden, 19 procent det senaste kvartalet.

image

/Emelie Lundgren

=============================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.