WONDERFUL TIMES GROUP: OMSÄTTNING VÄNTAS SJUNKA 7-8% 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wonderful Times Group (WTG) uppskattar att omsättning kommer att sjunka med cirka 7-8 procent under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år, detta som ett resultat av ett kraftigt försäljningstapp under framförallt den andra halvan av mars.

WTG har noterat en tydlig inbromsning i efterfrågan under mars månad som ett direkt resultat av effekter relaterade till spridningen av covid-19 och det svenska samhällets åtgärder för att bekämpa denna.

"Då osäkerheten är betydande är det omöjligt att lämna någon prognos för det andra kvartalet, då den framför allt är beroende av när det svenska samhället börjar återgå till det normala igen. Vi förbereder oss dock på en betydligt lägre omsättning under det andra kvartalet 2020, såväl jämfört med det första kvartalet i år som det andra kvartalet förra året", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För att möta den uppkomna situationen har WTG har bland annat korttidspermitterat 14 anställda samt tillfälligt minskade inköp från våra underleverantörer.