WISE GROUP: INLEDER KAPITALANSKAFFNINGSPROCESS I DOTTERBOLAG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemannings- och rekryteringsbolaget Wise Group har som ett resultat av den tidigare meddelade strategiska översynen av dotterbolaget Brilliant Future beslutat att tillsätta en ny styrelse i dotterbolaget och att initiera en kapitalanskaffningsprocess i Brilliant Future.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Besluten har fattats för att säkerställa en fortsatt snabb utveckling av Brilliant Futures kunderbjudande och marknadsexpansion med målsättningen att inom ett par år bli ett av Europas ledande bolag inom kund- och medarbetarundersökningar", skriver Wise Group.

Den nya styrelsen kommer att ha Wise Groups ordförande Erik Mitteregger som styrelseordförande.

Processen med kapitalanskaffning skall påbörjas under hösten och beräknas slutföras senast i början av år 2020. Wise Group har anlitat Beringer Finance som rådgivare i arbetet.