Volvo: står inför en period med tuffare marknad - vd

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efterfrågan på nya fordon minskar och Volvo "står inför en period av tuffare marknadsförhållanden".

Det skriver Volvos vd Martin Lundstedt i rapporten för det tredje kvartalet.

"De senaste åren har kunder i Europa och Nordamerika förnyat och expanderat sina lastbilsflottor, men i och med att godsvolymerna har planat ut och med den nuvarande osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen håller de nu tillbaka sina investeringar", skriver han vidare i rapporten.

Volvos orderingång räknat i antal lastbilar uppgick till 35.725 fordon. Det var ned från drygt 65.000 motsvarande period 2018 och klart lägre än förväntade 44.678.

"Under tredje kvartalet fortsatte vi att dra ned på våra produktionsvolymer och ytterligare justeringar kommer att genomföras kommande kvartal", skriver Martin Lundstedt som även konstaterar att efterfrågan på anläggningsmaskiner avtar.

"Även inom Anläggningsmaskiner har vi sänkt våra produktionsvolymer, och kommer att fortsätta göra det, för att anpassa oss till den lägre efterfrågan och minska lagren av maskiner hos oss och våra återförsäljare", skriver Martin Lundstedt apropå anläggningsmaskinerna.

Volvo räknar med att marknaderna för tunga lastbilar i Europa och Nordamerika minskar under 2020 jämfört med 2019.

"För 2020 förväntar vi oss att marknaderna kommer att komma ned till mer normala ersättningsnivåer i både Europa och Nordamerika, vilket vi har förberett oss för", skriver Martin Lundstedt.

I Europa väntas lastbilsmarknaden uppgå till 275.000 fordon nästa år, vilket skulle innebära en minskning från en bedömd marknad om 320.000 fordon 2019.

Marknaden i Nordamerika spås uppgå 240.000 fordon under 2020, en minskning från prognosen om 340.000 fordon 2019 (en justering av tidigare prognos om 325.000 för 2019).