VOLVO: S&P HÖJER KREDITBETYG TILL A- FRÅN BBB+ (NY)

(Tillägg: sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) S&P har höjt Volvo AB:S kreditbetyg till A- från tidigare BBB+.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utsikterna höjs till stabila från positiva, vilket reflekterar kreditinstitutets syn att bolaget kommer att bibehålla ebitda-marginal över 11 procent över konjunkturcykeln, heter det.