Volvo: något bättre resultat än väntat, orderingång lägre

STOCKHOLM (Stockholm Direkt) Lastbilskoncernen Volvos rörelseresultat uppgick till 10.885 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. Det framgår av delårsrapporten.

Genomsnittet av tolv analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 10.499 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 11,0 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,7 procent.

Försäljningen uppgick till 98.723 miljoner kronor för perioden. Här låg snittestimatet på 98.337 miljoner kronor.

Orderingången låg på 35.726 lastbilar, klart lägre än väntade 44.678 lastbilar enligt Infront Data. Utfallet innebar också en nedgång med 45 procent från 65.348 fordon motsvarande period 2018.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 20 procent till 16.332 fordon och leveranserna minskade med 10 procent till 17.697 fordon. Volvo Lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar minskade till och med augusti till 15,3 procent, jämfört med 16,2 procent under samma period förra året. Renault Trucks marknadsandel var oförändrad på 8,6 procent (8,6).

"Den kraftiga nedgången i orderingången för lätta lastbilar orsakades av att återförsäljarna sålde av lager inför ett modellbyte i samband med ett nytt emissionssteg. Efterfrågan på lätta fordon från slutkunder är fortfarande god2, skriver Volvo.

Orderingången i Nordamerika minskade med 81 procent till 4.966 fordon till följd av ett mycket stark fjolår, förväntningarna om en försvagad marknad och det faktum att återförsäljarlagren ligger på historiskt höga nivåer, skriver Volvo.

Leveranserna i Nordamerika steg med 5 procent till 14.268 lastbilar. Volvo Lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar minskade till 9,3 procent (10,5) medan Mack Trucks marknadsandel ökade till 6,8 procent (6,6).