VOLATI: HAR INTE UTVECKLATS SOM VI HADE HOPPATS - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrigruppen Volati har kämpat en längre tid med de två affärsenheterna Me&i och Naturamed Pharma som har inte utvecklats som bolaget trodde och hoppades vid förvärvstillfället.

Det säger Volatis vd Mårten Andersson till Nyhetsbyrån Direkt angående den goodwill-nedskrivning på 330 miljoner kronor som meddelades på torsdagen.

"Hade vi sett en förbättring och att vi fått effekt av det vi gjort hittills då hade vi inte gjort den här nedskrivningen, men jag har svårt att komma med en exakt tidsaspekt på arbetet", säger Mårten Andersson.

Han vill heller inte gå in på detaljer om vilka åtgärder det handlar om för att förbättra lönsamheten i de bägge affärsenheterna, men säger att det handlar om att arbeta med "hela spektrat".

"Vi jobbar med allt från inköp till prissättning till omkostnader, och jag har fortsatt förtroende för de här verksamheterna och jag tror att vi över tid kommer att få till det här men just nu så är bedömningen att den långsiktiga lönsamheten inte är tillräcklig för att motivera goodwill-nivån i våra böcker", säger Mårten Andersson.

De två affärsenheterna ingår i affärsområdet Konsument, som står för 14 procent av gruppens omsättning, men hela 19 procent av ebita. Därav menar vd:n att det är viktigt att de här två enheterna fungerar, men säger samtidigt att gruppens intjäning i sin helhet är fortsatt god, och han oroas inte över att problemområdena riskerar att sänka marginalen.

"Vi är ett förvärvande bolag, och vi följer inte marginal på det sättet", säger Mårten Andersson och pekar på att verksamheten rymmer såväl verksamheter med hög omsättning och låga marginaler som verksamheter med låg omsättning och höga marginaler.

"För Volati är det bättre att följa den absoluta ebita-tillväxten än marginalen eftersom den kan variera rätt så mycket beroende på vilka bolag vi äger för tillfället", säger Mårten Andersson.

I samband med nyheten om nedskrivningen föll Volatis aktie och var som mest ner närmare 7 procent, men återhämtade sedan något av nedgången och var vid 15-tiden ner 3,3 procent.

Den 24 oktober kommer rapporten för det tredje kvartalet 2019.