VOLATI: FÖRESLÅR ÄVEN INGEN UTDELNING FÖR PREFERENSAKTIEN (NY)

(Tillägg: förtydligar och lägger till text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Industrigruppen Volati föreslår att ingen utdelning lämnas till preferens- och stamaktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet förklaras med att det råder osäkerhet kring tolkningen av reglerna för statligt stöd för korttidsarbete. Styrelsen anser det därför inte vara lämpligt att i detta skede besluta om och verkställa aktieutdelningar, heter det.

Effekterna av covid-19-pandemin har fram till den 22 maj endast haft en begränsad påverkan på koncernen som helhet. Dock har Akademibokhandeln påverkats så pass negativt att det sökt och beviljats stöd från Tillväxtverket för korttidsarbete.

"Principen att bolag som uppbär stöd för korttidsarbete ska vara återhållsamma med utdelningar är rimlig. Vi valde redan den 24 mars att dra tillbaka stamaktieutdelningen för att säkerställa att vi kunde agera från en så stark position som möjligt. Vi har försökt att förstå hur Tillväxtverket ser på preferensaktieutdelningar som regleras av bolagsordningen", skriver bolaget i pressmeddelandet och framhåller vidare att det inte fått någon klarhet i frågan.

Vidare har styrelsen som ambition att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om preferensaktieutdelning så snart det är möjligt med hänsyn till reglerna för stöd för korttidsarbete.

Som tidigare meddelats föreslår Volatis styrelse inte heller att årsstämman ska besluta om någon stamaktieutdelning.