VOLATI: FÖRESLÅR ÄVEN INGEN UTDELNING FÖR PREF-AKTIEÄGARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Industrigruppen Volati föreslår att ingen utdelning lämnas till preferens- och stamaktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet förklaras med att det råder osäkerhet kring tolkningen av reglerna för statligt stöd för korttidsarbete. Styrelsen anser det därför inte vara lämpligt att i detta skede besluta om och verkställa aktieutdelningar, heter det.

"Principen att bolag som uppbär stöd för korttidsarbete ska vara återhållsamma med utdelningar är rimlig. Vi valde redan den 24 mars att dra tillbaka stamaktieutdelningen för att säkerställa att vi kunde agera från en så stark position som möjligt. Vi har försökt att förstå hur Tillväxtverket ser på preferensaktieutdelningar som regleras av bolagsordningen", skriver bolaget i pressmeddelandet och framhåller vidare att det inte fått någon klarhet i frågan.

Vidare har styrelsen som ambition att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om preferensaktieutdelning (beaktat uppräknat belopp), så snart det är möjligt med hänsyn till reglerna för stöd för korttidsarbete.

Som tidigare meddelats föreslår Volatis styrelse inte heller att årsstämman ska besluta om någon stamaktieutdelning.