Virus: över 4.000 bekräftat smittade, 146 döda i Sverige - FHM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Över 4.000 personer i Sverige är nu bekräftat smittade av coronaviruset och 146 har dött. Fortfarande handlar det om att försöka få en så flack kurva som möjligt, och det ser ut som vi får det.

Det sade Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell vid en presskonferens på fredagen.

"Kurvan fortsätter sakta uppåt, i vågor. Kurvan ser rätt flack ut, men många nya patienter kommer in och få skrivs ut, speciellt i Stockholmsregionen", sade han.

Enligt Tegnell beror hoppet i antalet avlidna på att det varit helg och statistiken nu har uppdaterats.

Samma rekommendationer som tidigare gäller, det vill säga att i största mån skydda de äldre, bland annat genom att stanna hemma om man är sjuk och tvätta händerna.

Största andelen av de inlagda är 80-90 år, och det finns en viss överrepresentation av män, men den är inte så tydlig.

Av de IVA-vårdade är andelen flest män, men FHM har ingen riktigt bra förklaring på det än.

Anders Tegnell sade vidare att den globala situationen fortsätter på samma sätt som tidigare, med över 700.000 totalt bekräftat smittade. Knappt hälften finns i Europa, medan fallen i USA snabbt ökar. I stort sett alla länder har nu något fall.

"Det är alltså fortsatt en mycket allvarlig situation globalt", sade Tegnell.