Virus: läkemedelschefer spår vaccin godkänns redan i oktober

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolagschefer tror sig kunna ha ett covid-19-vaccin färdigställt klart tidigare än väntat, kanske redan i oktober i år, enligt uttalanden vid en virtuell presskonferens organiserad av läkemedelsbolagens branschorganisation IFPMA.

Med över 100 labb som samtidigt satsar på att utveckla ett vaccin mot covid-19 går utvecklingen mycket snabbare än vanligtvis, vilket öppnar vägen mot snabbare global immunitet och återgång till normala förhållanden än många räknat med.

Pfizer kan "om stjärnorna står rätt" ha bevis för säkerhet och effektivitet och få klart ett vaccin innan året är slut, säger Albert Borula.

Väsentligt för den snabba utvecklingen är mrna-tekniken, som också nyttjas av Astra Zeneca-delägda Moderna Therapeutics, vars testframgångar rönt stor uppmärksamhet.

"Vi kan nu genomföra tester som vanligtvis med konventionella tekniker tar åratal inom loppet av veckor", säger Albert Borula.

"Vi tror att så väl vi som USA:s och EU:s respektive läkemedelsverk så dags kommer att känna tillräcklig säkerhet på resultaten och om så blir fallet så kan vi börja producera doser därefter", säger Pfizer-chefen.

Astra Zenecas vd, Pascal Soriot, flaggade i sin tur för att "vi ska ha ett eller flera vaccin redo mot slutet av året".

En väsentlig fråga i sammanhanget är samtidigt licensiering för distribution till allmänheten. Sådana processer brukar vanligtvis ta flera år, men i fråga om covid-19 kan det bli fråga om expresshandläggning och godkännande för nödbruk, skriver nyhetsbyrån.

Pascal Soriot lade tonvikt vid att den sjunkande smittspridningen nu kan bli ett problem för vaccinutvecklingen då den naturliga exponeringen blir för låg för effektiv testning.

"Vi går en kamp mot klockan", sade han med hänvisning till att tester där människor avsiktligen exponeras för covid-19 anses oetiskt i fråga om covid-19.

Enligt IFPMA:s generaldirektör, Thomas Cueni, kommer det behövas omkring 15 miljarder doser av vaccin för att stoppa viruset, vilket också medför en "massiv utmaning" avseende logistik.

Ett annat problem, som Pascal Soriot poängterade, är att det saknas tillräckligt många behållare för vaccinet.

"Det finns inte tillräckligt många i världen som helhet", sade han, och poängterade att Astra Zeneca utreder möjligheten att ha flera doser i samma behållare.

Även Glaxosmithkline och Johnson & Johnson deltog i presskonferensen.