VIRUS: EU VILL TILLÅTA STATLIG REKAPITALISERING AV FÖRETAG

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen föreslog på skärtorsdagen en ytterligare uppmjukning av EU:s statsstödsregler så att EU-länder kan rekapitalisera behövande företag.

Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

Rekapitalisering medför stor risk för att konkurrensen snedvrids och ska ses som en sista utväg.

Därför måste tydliga villkor finnas för en stats inträde i ett företag, ersättning och exit från företaget, skrev kommissionen.

"Vi kommer att se till att skattebetalarna ersätts tillräckligt för sina investeringar, och att företagen som får kapitalstöd ska kontrolleras", sade Margrethe Vestager, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor, i ett uttalande.

Kommissionen har skickat förslaget på snabbremiss till EU-länderna.

Den 19 mars beslöt kommissionen mjuka upp statsstödsreglerna avsevärt på grund av coronakrisen. Sedan dess har kommissionen godkänt 49 statsstödsåtgärder i EU-länderna.

Den 3 april beslöt kommissionen också öka möjligheterna för statsstöd till forskning, testning och produktion av produkter som är relevanta i kampen mot utbrottet av coronaviruset.