VIRUS: 95 PERSONER AVLIDIT SENASTE DYGN, TOTALT 4.220 - FHM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det senaste dygnet har 95 personer registrerats som avlidna i Sverige till följd av covid-19, vilket gör att det totala antalet som dött i landet nu uppgår till 4.220. Samtidigt visar medelvärdet en allt tydligare nedgång i antalet dagliga dödsfall.

Det sade Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, vid onsdagens presskonferens om coronaläget.

Han sade att "sänkningen börjar bli allt mer tydlig" sett till det rullande medelvärdet. När det var som värst låg medelvärdet på över 80 döda per dag, men är nu nere på 58.

"Totalsiffran är väldigt hög och det är naturligtvis väldigt tråkigt", sade Tegnell.

Beträffande smittspårning sade han att detta redan görs i de regioner som har lågt antal fall.

"I slutändan är det regionerna som måste överväga när de har kapacitet att gå över till den strategin", sade Tegnell.

Antalet bekräftat smittade är nu uppe på 35.088, varav flera av fallen de senaste dagarna troligtvis gäller personal som testats, samtidigt som antalet som intensivvårdas fortsätter nedåt, även om det även där varit lite fler fall de senaste dagarna.

Antalet sjukhusfall är stabilt i nästan hela Sverige.

"Vi har nu en väldigt stabil situation inför sommaren", framhöll Tegnell som upprepade vikten av att fortsätta följa rekommendationerna för att sänka trycket på vården.

Enligt Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, är det just nu 339 personer som vårdas på IVA, och hon sade att de ser en "viss ljusning" beträffande belastningen på sjukvården.

"Nu ligger vi 10 procent över ordinarie vårdkapacitet, mot tidigare 20 procent över", sade hon.

Socialstyrelsen presenterade statistik som visade att 4.487 personer har vårdats på sjukhus i 15 regioner till följd av covid-19. Av dessa hade 12 procent intensivvårdats och 20 procent hade avlidit. Av de inlagda var 43 procent 70 år eller äldre och 43 procent var kvinnor.

Anders Tegnell noterade vidare att det nu finns 5,6 miljoner bekräftade smittofall totalt i världen och att 350.000 har dött på grund av covid-19.

I Europa blir läget allt bättre och antalet fall sjunker ungefär lika mycket varje vecka. Totalt 1,4 miljoner människor har bekräftats smittade i Europa och 160.000 har avlidit.

Enligt Tegnell är det allt mer tydligt att det nu är Sydamerika som genererar allt fler fall, och då inte bara Brasilien utan även andra stora länder.

Även i USA, Ryssland och Indien är det fortsatt mycket fall.