VIBROSENSE: ÖKADE INTÄKTER, SÄMRE RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Vibrosense redovisar rörelseintäkter för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 0,2 miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var intäkterna 36.000 kronor.

Det framgår av delårsrapporten.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till -2,1 miljoner kronor (-1,2).

I oktober i fjol meddelade bolaget att dess produkt, Vibrosense Meter, kan användas i stället för befintlig "gold standard" för tidig upptäckt av nervskador i fötter orsakade av typ 1 diabetes. Enligt bolaget är detta en viktig milstolpe för försäljningen inom området diabetes.

Vibrosense upprepar vidare att bolaget har följt sin affärsplan och nått målen de satt upp för verksamheten under det senaste halvåret. Enligt bolaget är förutsättningarna att lyckas är större än någonsin på grund av framsteg inom försäljning, marknadsföring och forskning.