Venue Retail Group: kalendereffekt drog ned försäljningen

STOCKHOLM (Direkt) Mode- och skoföretaget Venue Retail Group (VRG) redovisar ett resultat efter skatt på -17,0 miljoner kronor för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 (-3,4).

Nettoomsättningen uppgick till 191 miljoner kronor (212) och försäljning i jämförbara butiker minskade med 4 procent.

"En förklaring till lägre försäljning jämfört med föregående år, är att Black Friday-perioden inföll en vecka senare - därmed hamnade söndagen och måndagen i december", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bruttomarginalen uppgick till 54,4 procent (58,1).

Marginalen har enligt VRG påverkats negativt av högre kampanjtryck än planerat.

"Effekter från det genomförda åtgärdsprogrammet ger nu betydligt lägre kostnader i första kvartalet, -11 miljoner kronor jämfört med föregående år. Dessa motverkar delvis effekterna från en lägre försäljning och bruttomarginal", heter det i rapporten.

Venue Retail Group beviljades företagsrekonstruktion i december 2019. Rekonstruktionen kommer att pågå i uppskattningsvis sex till nio månader, men kan som längst pågå i tolv månader. Bolaget kommer även att genomföra en nyemission om minst 40 miljoner kronor som dess huvudaktieägare avser att garantera.