Venue Retail Group: ansökt om förlängning av rekonstruktion

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Venue Retail Group har ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 20 november 2019 beviljade Stockholms tingsrätt rekonstruktion under en period på tre månader.

Som tidigare kommunicerats innefattar rekonstruktionsplanen att bolaget kommer att ställa om verksamheten till att fokusera på de butiker där lönsamheten är som högst, utveckling av åtgärder som ökar försäljningen samt genomföra kostnadsbesparingar.

"Effekterna av flertalet genomförda och planerade kostnadsbesparingar uppkommer successivt. Vad som hittills har uppnåtts föranleder således ingen annan bedömning än att förutsättningarna för att återskapa ett ekonomiskt stabilt företag är goda", heter det i pressmeddelandet.