Veidekke: aktien stiger i Oslo på uppdelning av bolaget

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Veidekka beslutade på onsdagen att dela bolaget i två separata enheter och etablera fastighetsutvecklingsverksamhet under nytt ägarskap.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes på onsdagskvällen.

Nyheten fick positiv respons på Oslobörsen där aktien var upp med drygt 12 procent tidig torsdagseftermiddag.

Styrelsen har gett ledningen uppdraget att planera för hur en uppdelning av bolaget kan genomföras på bästa sätt, för att skapa värden. Alternativen som nämns är en separat börsnotering av fastighetsutvecklingsverksamheten, en utdelning av densamma till Veidekkes aktieägare samt avyttring av hela eller delar av fastighetsutvecklingsverksamheten.

Veidekkes fastighetsutvecklingsverksamhet har ett bestånd på över 18.000 enheter i Norge och Sverige. Per 30 september uppgick bokfört värde av tillgångarna till 8,2 miljarder norska kronor och totalt investerat kapital uppgick till 6,6 miljarder norska kronor.

"Tiden har kommit att ge fastighetsutvecklingsverksamheten en mer oberoende roll. Att skapa två separata enheter möjliggör en mer optimal finanseringsstruktur och omfattning, vilket skulle underlätta ökat värdeskapande och tillväxt för båda enheter", kommenterar Jorgen Wiese Porsmyr, ansvarig för Veidekkes projektutveckling i Skandinavien.

Styrelsen väntas fatta ett slutgiltigt beslut på transaktionsmodell under första halvåret 2020.