USA: TJÄNSTE-PMI (ISM) STEG TILL 60,7 I NOVEMBER (NY)

(Tillägg: från stycke fem samt i tabell)

STOCKHOLM (Direkt) ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 60,7 i november jämfört med 60,3 i oktober, enligt Bloomberg News.

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tjänstesektorn under den senaste månaden.

Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 59,2.

Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.

ISM                 nov    okt    sep
==============================================================
ISM-index              60,7    60,3    61,6
Utvalda delindex
Affärsaktivitet           65,2    62,5    65,2
Priser               64,3    51,7    64,2
Nya order              62,5    61,5    61,6
Orderbok              55,5    53,5    58,5
Leveranser             56,5    57,5    57,0
Sysselsättning           58,4    59,7    62,4
Nya exportorder           57,5    61,0    61,0
==============================================================

Bild: Tjänste-ISM

image