USA: PPI +0,1% I AUGUSTI, KÄRN-PPI +0,3%

STOCKHOLM (Direkt) Producentpriserna i USA steg 0,1 procent i augusti, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI 1,8 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha oförändrade under månaden och stigit 1,7 procent i årstakt enligt Reuters prognosenkät.

Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,3 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI 2,3 procent.

Analytiker hade räknat med att kärn-PPI skulle ha stigit 0,2 procent under månaden och stigit 2,2 procent i årstakt.

PPI för varor sjönk 0,5 procent medan PPI för tjänster steg 0,3 procent. Energipriserna sjönk 2,5 procent, medan livsmedelspriserna sjönk 0,6 procent.

I juli steg producentpriserna med 0,2 procent samtidigt som kärn-PPI sjönk 0,1 procent jämfört med föregående månad.