USA: LAGER OSÅLDA VAROR VAR OFÖRÄNDRADE I SEPTEMBER

STOCKHOLM (Direkt) Lagren av osålda varor hos USA:s detaljhandel, grossister och fabriker var oförändrade i september, jämfört med månaden före, enligt USA:s handelsdepartement.

Analytiker hade räknat med att lagren skulle ha stigit 0,1 procent enligt Reuters snittprognos.

Försäljningen sjönk 0,2 procent jämfört med månaden före.

Lagernivån räckte till att täcka försäljningen under 1,4 månader.