USA: LAGER OSÅLDA VAROR STEG 0,6% I JULI

STOCKHOLM (Direkt) Lagren av osålda varor hos USA:s detaljhandel, grossister och fabriker steg 0,6 procent i juli, jämfört med månaden före, enligt USA:s handelsdepartement.

Analytiker hade räknat med att lagren skulle ha stigit 0,6 procent enligt Reuters snittprognos.

Försäljningen steg 0,2 procent jämfört med månaden före.

Lagernivån räckte till att täcka försäljningen under 1,34 månader i juni, jämfört med oreviderade 1,33 månaden före.

I juni steg lagren med oreviderade 0,1 procent jämfört med föregående månad, medan försäljningen steg med oreviderade 0,3 procent.