USA: LAGER OSÅLDA VAROR OFÖRÄNDRADE I MARS

STOCKHOLM (Direkt) Lagren av osålda varor hos USA:s detaljhandel, grossister och fabriker var oförändrade i mars, jämfört med månaden före, enligt USA:s handelsdepartement.

Analytiker hade räknat med att lagren skulle ha varit oförändrade enligt Reuters snittprognos.

Försäljningen steg 1,6 procent jämfört med månaden före.

Lagernivån räckte till att täcka försäljningen under 1,37 månader i mars, jämfört med oreviderade 1,39 månaden före.

I februari steg lagren med oreviderade 0,3 procent jämfört med föregående månad, medan försäljningen steg med reviderade 0,2 procent (+0,3).