USA: konfidensindex småföretag steg i oktober

STOCKHOLM (Direkt) Det ekonomiska förtroendet bland amerikanska småföretag steg i oktober jämfört med föregående månad.

Det visar ett index från NFIB, National Federation of Individual Business, på tisdagen.

NFIB:s index noterades till 102,4 i oktober, upp från oreviderade 101,8 föregående månad. Väntat var ett index på 102,0.

Enligt mätningen uppger netto 22 procent av småföretagen att de räknar med att höja lönerna de kommande månaderna, upp från 18 förra undersökningen.

Netto 30 procent säger sig nyligen ha höjt lönerna, upp från 29 jämfört med föregående månad. 18 procent av småföretagen räknar med att nyanställa, upp från 17 procent förra månaden.