USA: KONFIDENSINDEX SMÅFÖRETAG SJÖNK I DECEMBER - NFIB (NY)

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Det ekonomiska förtroendet bland amerikanska småföretag sjönk i december jämfört med föregående månad.

Det visar ett index från NFIB, National Federation of Individual Business, på tisdagen.

NFIB:s index noterades till 102,7 i december, ned från oreviderade 104,7 föregående månad. Väntat var ett index på 104,6, enligt Bloomberg News analytikerenkät.

Enligt mätningen uppger netto 24 procent av småföretagen att de räknar med att höja lönerna de kommande månaderna, ned från 26 förra undersökningen.

Netto 29 procent säger sig nyligen ha höjt lönerna, ned från 30 föregående månad. 19 procent av småföretagen räknar med att nyanställa, ned från 21 procent förra månaden.