USA INDUSTRI-PMI (ISM) SJÖNK TILL 48,1 I NOVEMBER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ISM inköpschefsindex för industrin sjönk till 48,1 i november jämfört med 48,3 i oktober, enligt Reuters.

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden.

Väntat enligt Bloomberg News prognosenkät var ett index på 49,5.

Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.

Prisindex steg till 46,7 från 45,5 månaden före. Väntat här var ett index på 47,0.

ISM                 nov    okt    sep
==============================================================
ISM-index              48,1    48,3    47,8
Utvalda delindex
Priser               46,7    45,5    49,7
Produktion             49,1    46,2    47,3
Nya order              47,2    49,1    47,3
Orderbok              43,0    44,1    45,1
Lager                45,5    48,9    46,9
Sysselsättning           46,6    47,7    46,3
Nya exportorder           47,9    50,4    41,0
==============================================================

Bild: ISM-index

image