USA: IMPORTPRISER OFÖR I JANUARI JMF DECEMBER

STOCKHOLM (Direkt) De amerikanska importpriserna var oförändrade i januari, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad året före steg priserna 0,3 procent.

Det framgår av statistik från Bureau of Labor Statistics.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha sjunkit 0,2 procent jämfört med föregående månad, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Exklusive olja steg importpriserna 0,2 procent jämfört med föregående månad. Oljepriserna sjönk 1,7 procent.

Exportpriserna steg 0,7 procent jämfört med föregående månad. Analytikerna hade räknat med att dessa priser skulle ha sjunkit 0,1 procent.

I december steg importpriserna med reviderade 0,2 procent (+0,3) jämfört med föregående månad och steg med oreviderade 0,5 procent i årstakt.