USA: IMPORTPRISER +0,2% I JULI JMF JUNI

STOCKHOLM (Direkt) De amerikanska importpriserna steg 0,2 procent i juli, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad året före sjönk priserna 1,8 procent.

Det framgår av statistik från Bureau of Labor Statistics.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha varit oförändrade jämfört med föregående månad, enligt Reuters prognosenkät.

Exklusive olja var importpriserna oförändrade jämfört med föregående månad. Oljepriserna steg 1,9 procent.

Exportpriserna steg 0,2 procent jämfört med föregående månad. Analytikerna hade räknat med att priserna skulle varit oförändrade.

I juni sjönk importpriserna med reviderade 1,1 procent jämfört med föregående månad (-0,9) och sjönk med oreviderade -2,0 procent i årstakt.