USA: HUSPRISER STEG 4,0% I APRIL JMF APRIL 2019 - S&P/CS (NY)

(tillägg: stycke fem-sju)

STOCKHOLM (Direkt) Huspriserna i 20 storstadsområden runt om i USA steg 4,0 procent i april jämfört med samma månad 2019, enligt S&P Corelogic Case-Shillers index.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades en uppgång med 4,0 procent på årsbasis.

Motsvarande index för föregående månad visade att huspriserna steg med 3,9 procent jämfört med samma månad året före.

Jämfört med månaden före steg priserna 0,9 procent, säsongsjusterat, i april.

Starkast utveckling i mars, jämfört med motsvarande månad 2019, rapporteras från Phoenix, +8,8 procent, följt av Seattle, +7,3 procent.

Svagast utveckling rapporteras från Chicago med +1,4 procent följt av New York med +2,5 procent.

I Los Angeles steg priserna med 4,1 procent.

Indexet bygger på upprepade försäljningar och anses därmed ge en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än vad som anges i samband försäljningsstatistiken för befintliga bostäder. Det begränsade urvalet kan dock innebära att indexet överdriver såväl prisuppgångar som prisfall jämfört med bredare mått på utvecklingen för amerikanska huspriser.