USA: hushållen mer optimistiska om framtiden

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) University of Michigans index över det amerikanska konsumentförtroendet steg till 100,9 i februari, jämfört med 99,8 i januari.

Det visar preliminär statistik, enligt Bloomberg News.

Väntat var ett index på 99,5, enligt Bloomberg News analytikerenkät.

University of Michigan konstaterar att utfallet för februari ligger nära expansionstoppen om 101,4 som noterades i mars 2018. Även det framåtblickande indexet om 92,6 ligger på den näst högsta nivån i denna långa expansionsfas sedan finanskrisen.

"Förbättringen i februari är dock inte variationslös. Den nuvarande privatekonomin liksom bedömningen av landets ekonomi visade båda på stora ökningar medan konsumenternas syn på inköpsförhållandena för varaktiga hushållsvaror visade på ett större tapp", skriver University of Michigan.

Samtidigt framhålls det att endast 7 procent av de tillfrågade berörde coronaviruset medan bara 10 procent angav att det kommande presidentvalet kan komma att ha en inverkan på deras förväntningar. Detta är två större potentiella källor för osäkerhet framöver, noterar universitetet.

         Feb     Jan     Jan
Michigan-index        (prel)    (def)    (prel)
==============================================================
Michigan-index         100,9     99,8     99,1
Aktuella läget         113,8    114,4    115,8
Framåtblickande         92,6     90,5     88,3
Inflation 1 år         2,5%     2,5%     2,5%
Inflation 5 år         2,3%     2,5%     2,5%
==============================================================