USA: förhandlingar "fas ett" inne i slutskede - Kudlow

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Förhandlingarna om den första fasen i ett handelsavtal mellan USA och Kina är inne i slutfasen och de två sidorna står i nära kontakt med varandra.

Det sade Larry Kudlow, den amerikanske presidentens ekonomiske rådgivare, till reportrar sent på torsdagen, enligt Bloomberg News.

Han tillade att avtalet dock ännu inte är på plats.

Ett krav från USA om att Kina ska förklara hur de planerar att nå upp till 50 miljarder dollar av jordbruksimport från USA per år har varit en svår punkt att lösa liksom diskussioner om hur USA kommer att dra tillbaka tullar. Kina har upprepat att tillbakadragande av existerande tullar är ett villkor för att ett avtal ska kunna nås.

Samtidigt har båda sidor skickat signaler om att de vill nå ett avtal.