USA: detaljhandelns försäljning steg som väntat i januari

STOCKHOLM (Direkt) Detaljhandelns försäljning i USA steg 0,3 procent i januari, jämfört med månaden före.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,3 procent jämfört med föregående månad, enligt Bloomberg News sammanställning.

För detaljhandeln exklusive bilar steg försäljningen 0,3 procent. Analytikerna hade väntat en ökning med 0,3 procent.

Exklusive både bilar och bensin steg försäljningen 0,3 procent, väntat var +0,3 procent.

I december steg detaljhandelsförsäljningen med reviderade 0,2 procent (+0,3). Exklusive bilar steg försäljningen med reviderade 0,6 procent (+0,7).

Siffrorna från handelsdepartementet är i löpande priser och därmed inte korrigerade för inflation.

Bild: Detaljhandel USA, månadsförändring

image