USA: detaljhandelns försäljning ökade mer än väntat i oktober

STOCKHOLM (Direkt) Detaljhandelns försäljning i USA steg 0,3 procent i oktober, jämfört med månaden före.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,2 procent jämfört med föregående månad, enligt Bloomberg News sammanställning.

För detaljhandeln exklusive bilar steg försäljningen 0,2 procent. Analytikerna hade väntat en ökning med 0,4 procent.

Exklusive både bilar och bensin steg försäljningen 0,1 procent, väntat var +0,3 procent.

I september sjönk detaljhandelsförsäljningen med oreviderade 0,3 procent. Exklusive bilar sjönk försäljningen med oreviderade 0,1 procent.

Siffrorna från handelsdepartementet är i löpande priser och därmed inte korrigerade för inflation.