USA: DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING +1,6% I MARS

STOCKHOLM (Direkt) Detaljhandelns försäljning i USA steg 1,6 procent i mars, jämfört med månaden före.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,9 procent jämfört med föregående månad, enligt Reuters sammanställning.

För detaljhandeln exklusive bilar steg försäljningen 1,2 procent. Analytikerna hade väntat en ökning med 0,7 procent.

Exklusive både bilar och bensin steg försäljningen med 0,9 procent.

I februari sjönk detaljhandelsförsäljningen med oreviderade 0,2 procent. Exklusive bilar sjönk försäljningen 0,2 procent (-0,4).

Siffrorna från handelsdepartementet är i löpande priser och därmed inte korrigerade för inflation.

Bild: Detaljhandel USA, månadsförändring

image