USA: detaljhandelns försäljning +0,2% i november

STOCKHOLM (Direkt) Detaljhandelns försäljning i USA steg 0,2 procent i november, jämfört med månaden före.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,5 procent jämfört med föregående månad, enligt Bloomberg News sammanställning.

För detaljhandeln exklusive bilar steg försäljningen 0,1 procent. Analytikerna hade väntat en ökning med 0,4 procent.

Exklusive både bilar och bensin var försäljningen oförändrad, väntat var +0,1 procent.

I oktober steg detaljhandelsförsäljningen med reviderade 0,4 procent (+0,3). Exklusive bilar steg försäljningen med reviderade 0,3 procent (+0,2).

Siffrorna från handelsdepartementet är i löpande priser och därmed inte korrigerade för inflation.

Bild: Detaljhandel USA, månadsförändring

image