USA: ANTALET LEDIGA PLATSER ÖKADE I DECEMBER (NY)

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Antalet lediga platser i USA steg till 7,335 miljoner i december från reviderade 7,166 miljoner månaden före (6,888).

Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. Statistiken (Job openings and Labor Turnover Statistics, JOLTS) beräknas utifrån ett underlag till den månatliga jobbrapporten.

Generellt sett så indikerar en högre omsättning på jobb en mer hälsosam och dynamisk arbetsmarknad.

Antalet nyanställningar steg till 5,907 miljoner i december från 5,812 miljoner månaden före.

Antalet avslutade anställningar sjönk samtidigt till 5,545 miljoner, från 5,563 miljoner. Av dessa uppgick antalet som slutade på eget initiativ till 3,482 miljoner, ner från 3,494 månaden före.

De lediga platserna som andel av det totala antalet jobb (inklusive lediga platser) uppgick till 4,7 procent i november, jämfört med 4,6 procent månaden före.

Andelen nyanställningar uppgick till 3,9 procent jämfört med 3,9 procent, medan andelen som slutade på eget initiativ uppgick till 2,3 procent, jämfört med 2,3 procent förra månaden.