USA: ANTALET LEDIGA PLATSER MINSKADE I AUGUSTI (NY)

(Tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) Antalet lediga platser i USA sjönk till 7,051 miljoner i augusti från reviderade 7,174 miljoner månaden före (7,217).

Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. Statistiken (Job openings and Labor Turnover Statistics, JOLTS) beräknas utifrån ett underlag till den månatliga jobbrapporten.

Väntat var 7,250 miljoner, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Antalet nyanställningar sjönk till 5,779 miljoner i augusti från 5,978 miljoner månaden före.

Antalet avslutade anställningar sjönk samtidigt till 5,638 miljoner, från 5,810 miljoner. Av dessa uppgick antalet som slutade på eget initiativ till 3,526 miljoner, ned från 3,668 månaden före.

De lediga platserna som andel av det totala antalet jobb (inklusive lediga platser) uppgick till 4,4 procent, jämfört med 4,5 procent månaden före.

Andelen nyanställningar uppgick till 3,8 procent jämfört med 3,9 procent, medan andelen som slutade på eget initiativ uppgick till 2,3 procent, jämfört med 2,4 förra månaden.

Generellt sett så indikerar en högre omsättning på jobb en mer hälsosam och dynamisk arbetsmarknad.