USA: ANTALET LEDIGA PLATSER MINSKADE I AUGUSTI

STOCKHOLM (Direkt) Antalet lediga platser i USA sjönk till 7,051 miljoner i augusti från reviderade 7,174 miljoner månaden före (7,217).

Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. Statistiken (Job openings and Labor Turnover Statistics, JOLTS) beräknas utifrån ett underlag till den månatliga jobbrapporten.

Väntat var 7,250 miljoner, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Generellt sett så indikerar en högre omsättning på jobb en mer hälsosam och dynamisk arbetsmarknad.