Unicredit: höjer kapitalåterföringen i ny strategisk plan

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den italienska storbanken Unicredit avser föreslå en höjd kapitalåterföring till ägarna för 2019 från det tidigare målet 20 procent, till 40 procent av nettoresultatet.

Det uppger banken i ett pressmeddelande i samband med presentationen av en ny strategisk plan för åren 2020-2023.

"Baserat på framgången i vårt program Transform 2019 avser vi öka återföringsandelen för 2019 till 40 procent, en dubblering jämfört med det ursprungliga målet, inklusive ett förslag om 10 procent återköp av egna aktier", skriver Unicredit.

Banken siktar på en kapitalöverföring i form av kontantutdelningar och aktieåterköp till ägarna motsvarande 40 procent av det underliggande nettoresultatet under åren 2020-2022, följt av en ökning till 50 procent 2023.

Den strategiska planen handlar enligt Unicredit om att maximera skapandet av aktieägarvärde genom bland annat ett förnyat fokus på kundnöjdhet, heter det.

"Under perioden bedömer vi att vi kommer att skapa totalt 16 miljarder euro i värde för investerare genom en kombination av utdelningar och aktieåterköp samt växande eget kapital", skriver Unicredit.

Under planperioden, som kallas Team 23, kommer banken att fortsätta ta vara på kommersiella möjligheter, samtidigt som man begränsar risktagandet, agerar disciplinerat och med kostnadskontroll, är budskapet.

Enligt planen ska Unicredit leverera en avkastning på eget kapital vid eller över 8 procent under perioden. År 2023 ska det underliggande nettoresultatet vara 5 miljarder euro. Vinsten per aktie ska växa med omkring 12 procent per år under perioden 2018-2023, enligt bankens plan.