Tyskland: ZEW-index steg till -2,1 i november

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin steg i november.

Det visar den månatliga undersökningen från ZEW Center for European Economic Research, enligt Bloomberg News.

Index över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, steg till -2,1 i november jämfört med -22,8 i oktober. Väntat enligt Bloomberg News prognosenkät var ett index på -13,0.

Index över nuläget steg till -24,7 från -25,3 föregående månad. Väntat här var ett index på -22,0.

ZEW                nov     okt     sep
==============================================================
Tyskland    
- Förväntningar          -2,1    -22,8    -22,5
- Nuläge             -24,7    -25,3    -19,9
- Inflation            9,7    -1,0    10,6
EMU      
- Förväntningar          -1,0    -23,5    -22,4
- Nuläge             -19,6    -26,4    -15,6
- Inflation            12,2     1,0     9,5
USA      
- Förväntningar         -20,1    -42,6    -41,2
- Nuläge             38,1    31,7    39,0
- Inflation            21,0    13,0    18,4
Japan     
- Förväntningar          -5,7    -25,9    -19,2
- Nuläge             -2,1    -4,7    -0,5
- Inflation            11,6     9,2     7,6
==============================================================

Bild: ZEW-index

image