TYSKLAND: KAN INTE LÄNGRE KOMPENSERA HÖGA KOSTNADER - NATIXIS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tyskland har traditionellt kunnat ha högre produktionskostnader, särskilt inom industrin, än andra länder i euroområdet. Detta tack vare en mycket sofistikerad industri. Men sedan förra året har Tyskland inte längre kunnat kompensera nackdelen i form av högre kostnadsnivå.

Det skriver den franska investmentbanken Natixis i en analys.

"Sedan 2018 har Tyskland inte längre kunnat kompensera sina höga produktionskostnader med en högt sofistikerad produktion", skriver de.

Natixis konstaterar att Tyskland alltid haft höga arbetskraftskostnader i tillverkningsindustrin förhållande till andra euroländer, men att det inte hindrat landet från att ta ökade marknadsandelar globalt och bygga ut sin produktionskapacitet. Detta möjliggjordes av en mer sofistikerad produktion, med högre utgifter för forskning och utveckling samt mer automatisering än resterande euroområdet.

Sedan 2018 har dock Tyskland tappat såväl marknadsandelar samtidigt som produktionskapaciteten och stagnerat och industriproduktionen minskat. Natixis ser två anledningar till detta - stigande arbetskraftskostnader och en specialisering i "gårdagens industrier".

"Enhetsarbetskostnaderna har återigen blivit mycket höga i förhållande till vad de är i andra länder, vilket förklaras av att accelererande löner samtidigt som arbetsproduktiviteten har stagnerat", skriver Natixis.

Dessutom påpekar de att en sofistikerad produktion inte hjälper särskilt mycket om det handlar om gårdagens industrier, som fordon, kemi och kapitalvaror, där produktionen minskar till följd av nya miljökrav och omvandlingen av den globala ekonomin till en tjänsteekonomi.

Enligt Natisix står nu Tyskland inför två val:

"Minska arbetskraftskostnaderna, som i början av 2000-talet. Flytta upp i värdekedjan i framtidens industrier (elbilar, internettjänster, ny teknik och så vidare), där Tyskland nu inte är särskilt närvarande", skriver de.