Tyskland: BNP upp 0,1% 3 kv, undviker recession

STOCKHOLM (Direkt) Den tyska bruttonationalprodukten steg 0,1 procent under det tredje kvartalet jämfört med det närmast föregående kvartalet.

Det visar preliminär säsongsjusterad statistik, enligt Bloomberg News.

Jämfört med motsvarande kvartal året före steg BNP 0,5 procent enligt dagjusterad statistik och steg 1,0 procent enligt icke justerad statistik.

Analytiker hade väntat sig att BNP skulle sjunka 0,1 procent under kvartalet och öka med 0,5 procent jämfört med samma kvartal året före, dagjusterat.

Under andra kvartalet sjönk Tysklands BNP med reviderade 0,2 procent jämfört med föregående kvartal (-0,1).

Det tyska statistikkontoret uppger i en kommentar att den privata och offentliga konsumtionen steg under tredje kvartalet. Även byggproduktionen steg medan investeringarna i utrustning minskade. Exporten steg medan importen stagnerade.