Tyskland: BNP minskade första kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Den tyska bruttonationalprodukten sjönk 2,2 procent under det första kvartalet jämfört med det närmast föregående kvartalet. Det var den största nedgången sedan finanskrisen (-4,7 procent första kvartalet 2009).

Det visar definitiv säsongsjusterad statistik.

Jämfört med motsvarande kvartal året före sjönk BNP 2,3 procent enligt dagjusterad statistik och sjönk 1,9 procent enligt icke justerad statistik.

Analytiker hade väntat sig att BNP skulle ha sjunkit 2,2 procent under kvartalet och minskat med 2,3 procent jämfört med samma kvartal året före, dagjusterat, i linje med det preliminära utfallet.

Den privata konsumtionen sjönk 3,2 procent under det första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen steg 0,2 procent.

De fasta bruttoinvesteringarna sjönk 0,2 procent under kvartalet. Bygginvesteringarna steg med 4,1 procent, medan investeringarna i maskiner och utrustning sjönk 6,9 procent.

Exporten sjönk 3,1 procent medan importen minskade 1,6 procent jämfört med det fjärde kvartalet.