TURKIET:CENTRALBANK SÄNKER REPORÄNTA TILL 16,50% (19,75%) (NY)

(Tillägg: stycke fyra-fem)

STOCKHOLM (Direkt) Turkiets centralbank sänkte på torsdagen reporäntan med 325 punkter till 16,50 procent (19,75).

Det rapporterar Reuters.

Enligt Reuters prognosenkät bland 23 bedömare räknade samtliga med en sänkning, konsensusprognosen var en sänkning med 2 procentenheter, till 17,25 procent, med ett prognosintervall mellan 15,25 och 18,00 procent.

Centralbanken uppgav att den gradvisa återhämtningen i Turkiets ekonomi sannolikt kommer att fortsätta samtidigt som inflationsutsikterna fortsätter att förbättras.

Den turkiska liran stärktes efter räntebeskedet.

Turkiets centralbank ändrade styrräntan senast den 25 juli, då den sänktes från 24,00 till 19,75 procent.