TRANSTEMA: TNS-FÖRVÄRV LYFTE OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transtema, som handlas på First North, ökade nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 till 406 miljoner kronor (177).

"Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag", skriver Transtema i delårsrapporten.

Ebitda-resultatet för kvartalet uppgick till 15,3 miljoner kronor (0,2). Ökningen förklaras främst av TNS-förvärvet samt av effekten från införandet av IFRS16.

Rörelseresultatet uppgick till -15,6 miljoner kronor (-5,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 miljoner kronor (-35,2) under det första kvartalet. Förbättringen förklaras främst av positiva rörelsekapitalförändringar som uppväger det negativa rörelseresultatet. Införandet av IFRS16 påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 18,0 miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt med 18,0 miljoner kronor.