TRACTION: HÖJER UTDELNING TILL 4:20 KR/AKTIE

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 155 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-357). Resultatet per aktie uppgick till 10:46 kronor (-24:14).

Substansvärdet uppgick till 203 kronor per aktie vid årsskiftet (178).

En utdelning om 4:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (3:60).