THQ NORDIC: KÖPER RACINGSPELUTVECKLAREN MILESTONE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) THQ Nordic köper Milestone, en utvecklare och förläggare av racingspel som står bakom titlar såsom MotoGP, MXGP, RIDE och Monster Energy Supercross.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Milestones portfölj består av flertalet framgångsrika och globalt erkända racingspelserier och Milestone har skapat en attraktiv affärsmodell som inkluderar publicering av spel årligen eller vartannat år och som stöds av en stor lojal spelarbas, vilket genererar återkommande intäkter. Med fem spel under utveckling har Milestone en stark pipeline baserad på stora titlar samt utveckling av ny IP", heter det i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen motsvarar 44,9 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis, plus en tilläggsköpeskilling som baseras på uppfyllandet av vissa överenskomna framtida lönsamhetsmål. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling baserat på målet för justerat ebit uppgår till 84,7 miljoner euro, motsvarande 73,8 miljoner på en kassa- och skuldfri basis.

THQ bedömer att Milestone kommer nå nettointäkter inom intervallet 27,5-32,3 miljoner euro och ebitda om 15,5-18,0 miljoner för det kommande räkenskapsåret som avslutas i juni 2020.

Köpeskillingen finansieras genom befintliga kassa samt nyemitterade B-aktier.