TETHYS OIL: PRODUKTION 13.266 FAT OLJA PER DAG I AUGUSTI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2019 till 411.254 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 13.266 fat olja.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det officiella försäljningspriset ("OSP") för råoljan Oman Export Blend under augusti 2019 uppgår till 61:72 dollar per fat. OSP är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil har 30 procents andel i Block 3&4.